Turkey 100 2018

Brand Finance Turkey 100 2018

Türkiye’nin En Değerli Markalarının Yıllık Raporu.

Türkiye mevcut rakipsiz kabiliyet ve varlıklarını daha değerli hale getirmek ve yenilikçi rekabet üstünlükleri elde edebilmek için çaba gösterdikçe markalar değer kazanacak ve küresel sıralamalarda yer bulacaktır.

Muhterem İlgüner, Direktör, Türkiye