Sri Lanka 100 2014 Ranking

2014
2013
Name
Country
2014
2013
2014
2013
1 1 Bank of Ceylon Sri Lanka $215M $169M BBB AA+
2 2 People's Bank Sri Lanka $173M $134M AA- AA-
3 5 Commercial Bank Sri Lanka $156M $106M AA- AA+
4 3 Dialog Sri Lanka $150M $122M AAA- AAA-
5 6 HNB Sri Lanka $139M $96M AA+ AA
6 4 Food City Sri Lanka $120M $106M A+ AAA-
7 8 NSB Sri Lanka $111M $79M AA- AA-
8 10 Nestle Sri Lanka $97M $68M A+ AA
9 9 Lion Beer Sri Lanka $86M $71M A+ AA
10 11 Srilankan Sri Lanka $82M $65M A+ A+
11 7 Sri Lanka Telecom Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
12 13 DCSL Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
13 14 Sampath Bank Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
14 12 Singer Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
15 19 Seylan Bank Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
16 16 Ceylinco Insurance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
17 20 Mobitel Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
18 18 NDB Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
19 17 PLC Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
20 23 Nations Trust Bank Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
21 22 Keells Super Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
22 26 Coca-Cola Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
23 24 Elephant House Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
24 25 Sri Lanka Insurance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
25 21 Arpico Supercentre Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
26 37 Lanka IOC Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
27 34 DFCC Bank Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
28 30 Central Finance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
29 38 LB Finance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
30 33 Dilmah Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
31 36 SPC Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
32 28 Prima Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
33 RDB Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
34 32 Union Assurance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
35 40 Cinnamon Grand Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
36 29 Mitsubishi Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
37 41 Odel Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
38 Dialog TV Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
39 39 Asiri Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
40 51 Laugf's Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
41 43 Pan Asia Bank Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
42 42 Caltex Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
43 44 Tokyo Cement Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
44 Commercial Leasing Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
45 47 Lakspray Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
46 48 Janashakthi Insurance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
47 45 Rocell Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
48 52 Cinnamon Lakeside Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
49 AIA Insurance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
50 27 Lolc Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
51 35 Ashok Leyand Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
52 50 CDB Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
53 57 Harischandra Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
54 54 Nawaloka Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
55 74 Mercantile Investments Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
56 55 ITN Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
57 53 ACL Cables Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
58 64 Commercial Credit Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
59 66 Rupavahini Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
60 49 Lankem Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
61 58 Durdans Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
62 75 Alliance Finance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
63 59 Ceat Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
64 76 Union Bank Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
65 60 Kotmale Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
66 68 Bairaha Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
67 73 Vallibel Finance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
68 KFC - Sri Lanka Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
69 79 Senkedagala Finance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
70 SMIB Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
71 72 HDFC Bank Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
72 69 Abans Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
73 61 Kelani Cables Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
74 63 Keells Foods Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
75 62 Lanka Hospitals Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
76 71 Lanka Bell Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
77 80 HNB Assurance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
78 81 Softlogic Finance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
79 77 Taj Samudra Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
80 46 The Finance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
81 82 Singer Finance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
82 83 Lanka Soy Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
83 96 Asian Alliance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
84 87 Dankotuwa Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
85 67 Sierra Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
86 86 Amaya Leisure Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
87 78 Swadeshi Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
88 84 Isuzu Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
89 89 Swarnamahal Finance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
90 88 Heritance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
91 65 PC House Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
92 92 Amana Takaful Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
93 90 Heladiv Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
94 93 Jetwing Lighthouse Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
95 99 MBSL Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
96 Sinhaputhra Finance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
97 Arpico Finance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
98 94 National PVC Pipes Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
99 95 Royal Palms Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
100 91 DI Shoes Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
Loading...