Sri Lanka 100 Ranking

2013
2012
Name
Country
2013
2012
2013
2012
1 1 Bank of Ceylon Sri Lanka $169M $106M AA+ AA-
2 2 People's Bank Sri Lanka $134M $98M AA- AA-
3 3 Dialog Sri Lanka $122M $95M AAA- AAA
4 7 Food City Sri Lanka $106M $70M AAA- AA+
5 5 Commercial Bank Sri Lanka $106M $76M AA+ AA
6 6 HNB Sri Lanka $96M $75M AA AA-
7 8 Sri Lanka Telecom Sri Lanka $83M $63M AA- AA-
8 4 NSB Sri Lanka $79M $83M AA- AA
9 9 Lion Beer Sri Lanka $71M $48M AA A+
10 11 Nestle Sri Lanka $68M $41M AA AA-
11 Srilankan Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
12 16 Singer Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
13 12 DCSL Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
14 10 Sampath Bank Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
15 14 Dimo Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
16 15 Ceylinco Insurance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
17 21 PLC Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
18 19 NDB Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
19 18 Seylan Bank Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
20 Mobitel Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
21 24 Arpico Supercentre Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
22 23 Keells Super Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
23 20 Nations Trust Bank Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
24 26 Elephant House Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
25 13 Sri Lanka Insurance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
26 Coca-Cola Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
27 25 Lolc Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
28 27 Prima Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
29 33 Mitsubishi Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
30 28 Central Finance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
31 22 Aviva NDB Insurance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
32 30 Union Assurance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
33 29 Dilmah Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
34 17 DFCC Bank Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
35 Ashok Leyand Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
36 SPC Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
37 31 Lanka IOC Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
38 32 LB Finance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
39 35 Asiri Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
40 Cinnamon Grand Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
41 34 Odel Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
42 40 Caltex Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
43 52 Pan Asia Bank Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
44 36 Tokyo Cement Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
45 37 Rocell Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
46 55 The Finance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
47 49 Lakspray Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
48 41 Janashakthi Insurance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
49 38 Lankem Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
50 50 CDB Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
51 39 Laugf's Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
52 51 Cinnamon Lakeside Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
53 45 ACL Cables Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
54 43 Nawaloka Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
55 ITN Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
56 59 Renuka Foods Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
57 63 Harischandra Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
58 44 Durdans Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
59 46 Ceat Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
60 60 Kotmale Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
61 56 Kelani Cables Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
62 47 Lanka Hospitals Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
63 53 Keells Foods Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
64 Commercial Credit Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
65 48 PC House Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
66 Rupavahini Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
67 70 Sierra Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
68 54 Bairaha Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
69 42 Abans Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
70 80 Peoples Finance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
71 Lanka Bell Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
72 58 Vallibel Finance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
73 57 HDFC Bank Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
74 Mercantile Investments Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
75 62 Alliance Finance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
76 61 Union Bank Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
77 67 Taj Samudra Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
78 71 Swadeshi Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
79 Senkedagala Finance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
80 65 HNB Assurance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
81 74 Softlogic Finance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
82 68 Singer Finance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
83 64 Lanka Soy Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
84 77 Sathosa Motors Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
85 66 Touchwood Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
86 Amaya Leisure Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
87 73 Dankotuwa Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
88 72 Heritance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
89 Swarnamahal Finance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
90 79 Heladiv Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
91 76 DI Shoes Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
92 78 Amana Takaful Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
93 86 Jetwing Lighthouse Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
94 75 National PVC Pipes Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
95 83 Royal Palms Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
96 69 Asian Alliance Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
97 84 Fortress Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
98 85 People's Merchant Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
99 81 MBSL Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
100 87 Raigam Salt Sri Lanka πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’ πŸ”’
Loading...