Sweden 50 2023

The annual report on the most valuable and strongest Swedish brands

Brand Finance Sweden 50 2023

Trots marknadsoro fortsätter värdet på många svenska varumärken att överträffa förväntningarna

  • IKEA koras även i år till Sveriges mest värdefulla varumärke, värderat till 167,3 miljarder SEK
  • Bekymmersamma tider för H&M, som upvisar stort fall i varumärkesvärde
  • Sveriges snabbast växande varumärke, Zyn, tredubblar sitt värde i takt med att den globala efterfrågan på tobaksfria nikotinpåsar ökar
  • ICA utses till Sveriges starkaste varumärke och erhåller en AAA klassificering
  • Securitas slår sig in på topp tio-listan när världen uppfattas som alltmer instabil
  • Boliden, Intrum, ViaPlay och Getinge ramlar ur årets lista och ersätts av fyra spännande listnykomlingar: Polestar, EQT, Zyn och Evolution Gaming.

IKEA koras även i år till Sveriges mest värdefulla varumärke, värderat till 167,3 miljarder SEK

Varje år mäter Brand Finance, världens ledande varumärkesvärderingsföretag, över 5 000 varumärken och publicerar cirka 100 lands- och industrirapporter. Idag avslöjas listan över Sveriges 50 starkaste och mest värdefulla varumärken. IKEA (varumärkesvärde upp 11 % till 167,3 miljarder SEK) har toppat rankingen varje år sedan år 2015 då dessa mätningar initierades.

 

Trots att IKEAs varumärkesvärde ökade, inte minst som en följd av global tillväxt, visar Brand Finance undersökningar en nedgång gällande konsumentuppfattningar. Framför allt gällande parametrarna ”värde för pengarna” och ”rykte”.

Anna Brolin, vd Brand Finance Nordics, kommenterar årets resultat:

“Det är glädjande att se att många av Sveriges starkaste varumärken fortfarande visar sig vara motståndskraftiga mot den ekonomiska nedgången. Det återspeglas av en imponerande total värdetillväxt på 12 % under året. Rese- och Turistnäringen samt Logistik, de två snabbast växande industrierna, återhämtar sig fortfarande efter att ha tappat mark under pandemiåren. Båda dessa branscher växte med svindlande 80 % jämfört med året innan. Kommersiella tjänsteföretag uppvisade också en stark återhämtning (60 % tillväxt under året).

 

Förra året trillade SSAB ur topp 50-listan och i år hände samma sak med ett annat svenskt företag med en lång och stolt branschtradition: Boliden. Även Intrum, Viaplay och Getinge trillade ur. Dessa företag ersattes av fyra spännande topp 50-nykomlingar: Polestar, EQT, Zyn och Evolution Gaming.” 

Bekymmersamma tider för H&M, som upvisar stort fall i varumärkesvärde

H&M (värderat till 99,1 miljarder SEK) är det näst mest värdefulla svenska varumärket. Trots en stor aktör inom e-handelselementet minskade varumärkesvärdet med 10%. Samtidigt sjönk även det totala företagsvärdet, reflekterat av en aktiekurs som tappade mer än två tredjedelar av sitt värde. Nettoomsättningen under 2022 ökade med endast 3% trots högre förväntningar. Marknadsledaren Inditex ökade samtidigt försäljningen med 16%.  

Sveriges snabbast växande varumärke, Zyn, tredubblar sitt värde i takt med att den globala efterfrågan för tobaksfria nikotinpåsar ökar

Zyn (varumärke upp 257 % till 9 miljarder SEK) ägs av Swedish Match som var en av pionjärerna gällande tobaksfria nikotinpåsar. Varumärket är redan en framgångssaga på hemmamarknaden så framtida tillväxt kommer sannolikt att knytas till exportmarknaderna. Den globala marknaden för nikotinpåsar förväntas växa med 31% per år fram till 2028. ZYN har redan vunnit betydande marknadsandelar i USA.  

ICA utses till Sveriges starkaste varumärke och erhåller en AAA klassifiering

ICA (varumärkesvärde upp 50% till 18,9 miljarder kronor) har ökat sitt varumärkesvärde inte minst tack vare sitt fokus på hållbarhet. Detta fokus belönades nyligen när ICA vann FN:s klimatpris. Andra faktorer som bidrar till positiva uppfattningar är kvalitet, produktutbud, användning och varumärkeslojalitet. Förutom att mäta varumärkesvärdet i absoluta tal så använder sig Brand Finance av ett balanserat styrkort för att mäta styrkan i ett varumärke. I sådana mätningar ingår parametrar som marknadsföringsinvesteringar, affärsresultat och intressentkapital (stakeholder equity). I år hamnar ICA på plats 18 på listan över Sveriges mest värdefulla varumärken och på förstaplatsen gällande varumärkets styrka.   

Securitas slår sig in på topp tio-listan när världen uppfattas som alltmer instabil

Securitas, ett ledande globalt säkerhetsföretag, har vuxit imponerande under de senaste åren, inklusive under 2022 då varumärkesvärdet ökade med 72 %. Tilltagande oro för terrorism, cyberattacker och allmän brottslighet är bidragande orsaker till den ökade efterfrågan på säkerhetstjänster. En växande medelklass i städerna, som har tillgångar att skydda inte minst i tillväxtekonomierna, bidrar också till ökad efterfrågan på säkerhetstjänster.