Japan 50 2016 Ranking

2016
Name
Country
2016
2016
1 Toyota Japan $43,064M $0M AAA-
2 Mitsubishi Group Japan $27,775M $0M AA
3 Honda Japan $19,332M $0M AAA-
4 SoftBank Japan $19,135M $0M AA
5 NTT Japan $18,186M $0M AA
6 Nissan Japan $17,785M $0M AAA-
7 NTT Docomo Japan $13,492M $0M AA+
8 au Japan $12,788M $0M AA
9 Sumitomo Group Japan $12,678M $0M AA-
10 MUFG Japan $12,651M $0M AA
11 Mitsubishi Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
12 Hitachi Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
13 Sony Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
14 Central Japan Rail Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
15 Uniqlo Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
16 Marubeni Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
17 Nippon Life Insurance Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
18 Panasonic Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
19 Canon Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
20 Toshiba Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
21 Bridgestone Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
22 SMFG Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
23 Mitsubishi Electric Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
24 Mizuho Financial Group Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
25 Mitsui & Co Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
26 Yahoo! Group Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
27 Lexus Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
28 7-Eleven Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
29 Daiwa House Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
30 Mazda Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
31 Dai-Ichi Life Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
32 Winston Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
33 Suzuki Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
34 Subaru Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
35 Fujitsu Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
36 Fujifilm Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
37 Nomura Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
38 Aeon Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
39 TEPCO Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
40 Denso Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
41 Asahi Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
42 Shiseido Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
43 Playstation Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
44 YAHOO! Japan Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
45 Recruit Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
46 Isuzu Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
47 Nintendo Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
48 Sumitomo Electric Industries Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
49 Japan Post Insurance Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
50 Ricoh Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
Loading...