Japan 100 2019 ranking

2019
2018
Name
Country
2019
2018
2019
2018
1 1 Toyota Japan $52,291M $43,701M AAA AAA-
2 2 NTT Group Japan $41,670M $40,872M AA+ AA+
3 12 Sumitomo Group Japan $26,694M $11,083M A+ A
4 3 Mitsubishi Group Japan $26,376M $25,280M A+ AA-
5 4 Honda Japan $25,744M $22,132M AA+ AAA-
6 16 Mitsui Conglomerate Japan $21,015M $8,474M A+ A-
7 6 SoftBank Japan $19,295M $18,928M AA+ AA+
8 5 Nissan Japan $18,753M $19,376M AA AA+
9 7 au Japan $17,623M $16,626M AAA- AA+
10 Hitachi Japan $13,905M $0M AAA-
11 10 Sony Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
12 15 Panasonic Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
13 18 Uniqlo Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
14 11 JR Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
15 8 MUFG Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
16 13 Canon Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
17 17 7-Eleven Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
18 14 Lexus Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
19 Japan Post Holdings Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
20 21 Yahoo! Group Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
21 19 Subaru Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
22 25 Marubeni Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
23 20 Nintendo Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
24 23 Bridgestone Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
25 26 Playstation Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
26 28 Mizuho Financial Group Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
27 27 Daiwa House Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
28 22 Nippon Life Insurance Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
29 33 SHISEIDO Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
30 32 Suzuki Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
31 Tokio Marine Holdings Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
32 38 Daikin Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
33 41 Sharp Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
34 31 Denso Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
35 50 Kirin Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
36 42 Dai-Ichi Life Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
37 40 TEPCO Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
38 36 Winston Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
39 46 Sompo Japan Nipponkoa Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
40 44 AEON Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
41 37 UQ Communications Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
42 43 Mazda Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
43 47 Kyocera Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
44 39 Daihatsu Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
45 Rakuten Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
46 Inpex Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
47 Nippon Steel Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
48 Japan Airlines Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
49 Murata Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
50 34 Fujitsu Group Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
51 ORIX Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
52 35 ISUZU Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
53 Nidec Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
54 48 Sekisui House Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
55 Lawson Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
56 45 Nomura Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
57 ANA Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
58 Oji Paper Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
59 Nitori Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
60 Mevius Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
61 Wii Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
62 TDK Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
63 Fujifilm Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
64 29 Toshiba Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
65 Kajima Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
66 Asahi Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
67 Asahi Kasei Corp Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
68 Obayashi Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
69 Yakult Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
70 Kikkoman Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
71 Tokyo Disney Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
72 Hino Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
73 Kansai Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
74 Toyota Industries Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
75 Secom Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
76 Ajinomoto Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
77 Chubu Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
78 Tokyo Electron Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
79 Don Quijote Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
80 Taisei Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
81 Epson Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
82 Glassdoor Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
83 Olympus Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
84 SK-II Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
85 Yamaha Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
86 Acura Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
87 Bandai Namco Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
88 Shin-Etsu Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
89 Cyberagent Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
90 Shimizu Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
91 KDDI Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
92 Sogo Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
93 JFE Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
94 Terumo Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
95 HANKYU HANSHIN H Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
96 Ito-Yokado Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
97 Recruit Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
98 IHI Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
99 G.U. Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
100 Seiyu United States 🔒 🔒 🔒 🔒
Loading...

Related Reports