Japan 100 2019 ranking

2019
2018
Name
Country
2019
2018
2019
2018
1 1 Toyota Japan $52,291M $43,701M AAA AAA-
2 2 NTT Group Japan $41,670M $40,872M AA+ AA+
3 12 Sumitomo Group Japan $26,694M $11,083M A+ A
4 3 Mitsubishi Group Japan $26,376M $25,280M A+ AA-
5 4 Honda Japan $25,744M $22,132M AA+ AAA-
6 16 Mitsui Conglomerate Japan $21,015M $8,474M A+ A-
7 6 SoftBank Japan $19,295M $18,928M AA+ AA+
8 5 Nissan Japan $18,753M $19,376M AA AA+
9 7 au Japan $17,623M $16,626M AAA- AA+
10 Hitachi Japan $13,905M $0M AAA-
11 10 Sony Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
12 15 Panasonic Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
13 18 Uniqlo Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
14 11 JR Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
15 8 MUFG Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
16 13 Canon Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
17 17 7-Eleven Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
18 14 Lexus Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
19 Japan Post Holdings Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
20 SMBC Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
21 21 Yahoo! Group Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
22 19 Subaru Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
23 25 Marubeni Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
24 20 Nintendo Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
25 23 Bridgestone Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
26 26 Playstation Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
27 28 Mizuho Financial Group Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
28 27 Daiwa House Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
29 30 MS&AD Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
30 22 Nippon Life Insurance Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
31 33 SHISEIDO Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
32 32 Suzuki Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
33 Tokio Marine Holdings Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
34 38 Daikin Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
35 41 Sharp Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
36 31 Denso Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
37 50 Kirin Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
38 42 Dai-Ichi Life Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
39 40 TEPCO Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
40 36 Winston Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
41 46 Sompo Japan Nipponkoa Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
42 44 AEON Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
43 37 UQ Communications Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
44 43 Mazda Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
45 47 Kyocera Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
46 39 Daihatsu Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
47 Rakuten Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
48 Inpex Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
49 Nippon Steel Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
50 Japan Airlines Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
51 Murata Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
52 34 Fujitsu Group Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
53 ORIX Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
54 35 ISUZU Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
55 Nidec Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
56 48 Sekisui House Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
57 Lawson Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
58 45 Nomura Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
59 ANA Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
60 Oji Paper Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
61 Nitori Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
62 Mevius Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
63 Wii Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
64 TDK Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
65 Fujifilm Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
66 29 Toshiba Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
67 Toyota Industries Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
68 Kajima Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
69 Asahi Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
70 Asahi Kasei Corp Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
71 Obayashi Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
72 Yakult Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
73 Kikkoman Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
74 Tokyo Disney Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
75 Hino Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
76 Kansai Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
77 Secom Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
78 Ajinomoto Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
79 Chubu Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
80 Don Quijote Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
81 Taisei Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
82 Tokyo Electron Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
83 Epson Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
84 Glassdoor Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
85 Olympus Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
86 SK-II Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
87 Yamaha Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
88 Sapporo Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
89 Acura Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
90 Bandai Namco Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
91 Shin-Etsu Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
92 Cyberagent Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
93 Shimizu Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
94 KDDI Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
95 Sogo Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
96 JFE Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
97 Terumo Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
98 Ito-Yokado Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
99 Recruit Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
100 IHI Japan 🔒 🔒 🔒 🔒
Loading...